ПРАВО Он-Лайн. Законодательство Узбекистана.
зМБЧОБС УФТБОЙГБ
Карта сайта на русском in english Система ПРАВО ПРАВО Он-лайн Авиаброк-КОНСАУД Ресурсы

Список баз данных - Поиск по ключевым словам Комбинированный поиск Главное меню текущей базы Хронологический поиск Корреспонденты/Респонденты Карта документа Помощь

| Список баз | Меню текущей базы | Хронология | Поиск | Ключевые слова |Выход |


 

(365) Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш қандай  
суммага камайтириш керак ҳисоблаб ёзилган фойда солиғи суммасигами
ёки тўланган фойда солши суммасигами?

(363) Вақтинча филиалларга бериладиган маблағлар суммасини чегирмаларга 
киритиш ва, тегишинча, жами даромадни унга камайтириш мумкинми?

(361) Ўқишга доир имтиёзларни қўллаш механизми?             

(360) Аввал гувоҳнома ўрнига берилган маълумотнома имтиезга доир    
ҳуқуқа эгами?

(359) Корхонамизга экинзорлар учун ажратилган ерлар слиқ кодекси    
282-моддасининг 23-банди бўйича имтиездан фойдалана оладими?

(358) Бир нечта слиқлар бўйча имтиезларни қандай қўллаш мумкин?     

(357) Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказилган 1939-сон қарори давлат   
корхоналарга тадбиқ этиладими?

(356) Нотижорат ташкилотининг юридик шахсларга ижарага берилган     
мол-мулкдан олинган даромадларга солиқ солинмайдими?

(354) Офис хариди ва қандай солиқ оқибатлари келиб чиқади?       

(353) Мажбурий давлат суғуртасига ажратмалар бўйича қандай йўл тутилади?

(352) Жисмоний шахсга якка тартибдаги тадбирлар берилса,        
мкрокредитлаш бўйича имтиезлар бизнинг кредит уюшмамизга татдиқ
этиладими?

(351) Ижтимоий суғурта ажратмалар суммаси бўлмаганлиги корхонани    
Пенсия жамғармасига ажратмалар бўйича ҳисоб-китобларни тақдим этиш
мажбуриятидан озод қилинадими?

(349) Ишлаб чиқариш микрофирмалари ва кичик корхоналарга имтиез     
тақдим этиладими ва харид қилиш манбаидан қатъи назар технологик
жаҳозларга қўлланалади?

(348) Муассислар мол-мулк солиғини ва жасмоний шахслар ер солиғини   
тўламадими?

(347) Тўлаш фойда солиғи, даромад солиғи ва ижтимойи суғурта      
ажратмаларин ҳисоб-китоб қилишда қандай акс этади?

(346) Ягона солиқ тулови ҳақида ҳисобот?                

(345) МЧЖ ва чиқиб кетаетган мухсис - юридик шахсга қандай солиқ    
оқиботлар юзага келади?

(344) Нимага фақат юоидик шахсларга товарларни таннархдан паст нарҳда  
реализация кимнига рухсат берилади?

(343) Шартномага қўра келиб тушган валюта ва ягона солиқ тўлови нимага 
обкилиши?

(342) Ижара ва ҳает суғуртаси даромаддан чегириш ҳуқуқига эгами?    

(341) Акциз                               

(340) Товар оборотига солиқ                       

(329) Пенсионерлар мол-мулк солиғи бўйича қандай имтиезга эга?     

(324) Солиқни қайси суммадан ва қандай ставка бўйича тўлашимиз керак?  

(311) Бутлувчи буюмлар қиймати                     

(310) Таъмирлаш чағида фойданиладиган эҳтиет қисмлар          

(309) Воситачилик шартномалари                     

(308) ЯСТ тулашга ўтиши шарт низомни 8-бандида             

(307) Биринчи низом бандини ягона солиқ тулуви             

(300) Белгиланган фоиз миқдоридан ошадиганловлар фойда солиги      
ҳисоб-китобида қайр ҳисоб билан солиқ солинадиган базага китиладими?

(299) Экспорт улушини аниқлаётганда савдо фаолиятидан олинган тушумни  
ягона солиқ тўловига доир имтиёзни қўллаш мақсадида ҳисобга олиш
керакми? Алоҳида ҳисобда ҳисоботни қандай топшириш лозим?

(298) Фақат ўз ишлаб чиқариш эҳтиёжларимиз учун фойдаланилаётган    
автотранспортга лнцензия олиш керакми?

(297) Тушунтириб берсангиз, солиқ бўйича тўлов муддати кечиктирилган  
ҳар бир кун учун қанча пеня ҳисоблаб ёзилиши керак: 0,07% (2005 йилда
амал қилган ставка) ёки 0,05% (хато аниқланган ва тузатилган пайтда
амал қилган ставка) миқдоридами?

(296) Ушбу ҳолда қайтарилган газеталар қиймати фойда солиги ҳисоб-   
китобида қайтар ҳисоб билан солиқ солинадиган базага киритиладиган
зарар ҳисобланадими?

(295) Маҳсулот етказиб берувчидан олннган чегирмалар ва корхона     
дорихоналарга такдим этадиган чегирмалар ҳисобда қандай акс
эттирилади?

(294) Биз олинган қоплаш суммаларини қўшилган қиймат солиғи ва фойда  
солиғини ҳисоблаб чиқариш учун солиқ солинадиган базага киритишимиз
керакми?

(293) Агар ҳуқуқбузарлик Солиқ кодексига ўзгартишлар киритилгунигача  
содир этилган, бироқ жорий йилда аниқланган бўлса, лицензияланадиган
фаолият тури билан лицензиясиз шугулланганлик учун солиқ тўловчига
қандай жазо чоралари қўлланиши мумкин?

(292) Таьмирлаш харажатлари фойда солиғини ҳисоб-китоб қилаётганда   
Харажатлар таркиби тўгрисида ннзомга 1-иловага кўра солиқ солинадиган
базага қайтариб киритиладими?

(291) Хорижий инвестициялар иштирокидаги ишлаб чиқариш корхонаси 2005  
йилда Ўзбекистон Республикасининг инвестиция дастурига киритилган
корхона сифатида даромад (фойда) солигини тўлашдан озод этилган эди. Ўша
йили у операцион фаолиятдан бошқа даромадларга ҳам эга бўлган, уларга
ҳам фойда солири ҳисоб-китобида кўрсатилган имтиёз қўлланган. Бошқа
операцион даромадлар бўйича имтиёзни тўгри қўллаганмизми ёки йўқми,
шунга тушунтириш берсангиэ

(290) Тушунтириб берсангиз, касаначиларга ягона ижтимоий тўлов бўйича  
тўловлар қандай суммалар бўйича озод қилинади: иш ҳақининг ҳисобланган
суммаси бўйичами (6710-"Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича
ҳисоб-китоблар" кредити) ёки кассадан тўпанадиган иш ҳақи суммаси
бўйичами (6710-ҳисобварақ дебети)?

(289) Божхона қиймати қандай ва нимага асосан белгиланишини тушунтириб
берсангиз. Кўрсатилган товарга бирор-бир қўшимча божлар (акциз солиги ва
бошқалар) татбиқ этиладими? Рфда ишлаб чмқарилган ва жисмоний шахс олиб
кирадиган товарни олиб киришга имтиёзлар мавжудми?

(288) "Берунийтекс" ўзбек-немис қўшма корхонамиз пахта толасини қайта  
ишлаш ва калава тайёрлаш билан шугулланади. ҚҚ олиб келадиган мойлаш
материаллари учун божхона тўловлари (акциз ва ҚҚС) бўйича имтиёзлар
назарда тутилганми?

(287) Ўз ишлаб чиқаришини ташкил этиш учун МДҲ мамлакатлари ва     
Хитойдан ускуналар олнб кираётганда импортчи юридик ва жисмоний шахслар
учун, шунингдек масъулияти чекланган жамиятнинг ушбу давлатлардан импорт
қиладиган хом ашё учун божхона тўловлари тўгрисида сўзлаб берсангиз.

(286) Латвияда яшовчи синглимга ўзимизнинг Тошкент "Бродвей"ида     
таниқли рассом аёлдан сотиб олинган аппликация-миниатюрани совға қилиб
жўнатмоқчи бўлдим. Рассом аёлнинг абстракционизм услубидаги асари менинг
дидимга жуда мос тушади, фикримча, у синглимга ҳам ёқса керак. Мен
бандеролни расмийлаштирмоқчи бўлган почта бўлимида уни қабул қилишмади.
Айтишларича, маданият бўлимининг рухсатисиз юбора олмас эканлар. Шу гап
тўғрими, тушунтириб беришлари учун қаерга мурожаат эта оламан?

(285) Ушлаб қолинган товар-моддий бойликлар тўғрисидаги материалларда  
баъзан валюта бойликлари тилга олинади. Тушунтириб берсангиз, бундай
материалларда нима ҳақида гап боради? Божхона хроникасига тушиб қолмаслик
учун валютани олиб ўтиш борасида нималарни билиш зарур?

(284) Ўзбекистонга олиб кириш тақиқланган товарлар ҳақида айтиб     
берсангиз.

(279) Биз пудратчи таъмирлаш ташкилотларига ўрнатилаётган эҳтиёт қисмлар
ва материалларга ҳисобварақ-фактура ёзишимиз керакми?

(278) Хўжалик судининг ҳал қилув қарорига кўра етказилган зарар учун  
олинган компенсация солиқларга тортиладими?

(277) Қуйидагиларни тушунтириб берсангиз: - комитент фаолияти      
воситачилик шартномаси бўйича улгуржи савдо ҳисобланадими? - комитент
улгуржи савдо билан шугулланишга лицензия олиши шартми?

(276) Экспресс ҳақ тўлаш карталарини сотишдан олинган товар айланмасидан
ягона солиқ тўловини тўлаш қандай амалга оширилади? ?

(274) Ташкилотимизда янги ходим - чет эллик жисмоний шахс ишлаяпти, у  
Ўзбекистонда аккредитация қилинган. Ундан даромад солиғи қандай   
ушланади?         

(273) Текширувчилар ягона ижтимоий тўлов суммаларини автомобилни тутиб 
туриш харажатларига киритиб ва қайтар ҳисоб билан фойда солиғи базасига
қўшиб, тўгри қилишганми?                        

(272) Ишлаб чиқариш корхонаси улгуржи савдога доир лицензияга эга    
бўлмасдан кераксиз материалларни сотиши мумкинми?        

(271) Таътилга моддий ёрдамдан даромад солиғи олинадими?        

(270) Янги барпо этилган, истеъмол товарларн ишлаб чиқарадиган корхонага
нисбатан фойда солиғи бўйича имтиёз қандай қўлланишини тушунтириб 
берсангиз.                            

(269) Ушбу даромаддан қайси солиқни кандай ставкалар бўйича тўлашимиз  
зарур?

(268) Бизнинг МЧЖ суғурта бўйича хизматлар кўрсатадиган корхона сифатида
ушбу имтиёзни қўллаши мумкинми?

(267) Корхона ўз маблағларидан ҳар ойда 1000 нафардан ортиқ       
ишламайдиган пенсионерларнинг пенсияларига қўшимча тўлов тўлайди.
Ушбу тўловлар тўғрисида ДСИга маълумотлар бериш керакми?

(265) Корхонанинг жамоа шартномасида назарда тутилган, 2 ёшдан 3 ёшгача 
бўлган болани парваришлаш таътилидаги аёлларга нафақалар, ишламайдиган
пенсионерларга қўшимча тўловлар ва болалари бўлган кам таъминланган
оилаларга нафақаларни ижтимоий нафақаларга киритиш мумкинми?    

(264) Маъмурий-бошқарув ходимларига рағбатлантирувчи тўловларни (бир  
марталик мукофотларни эмас) Харажатлар таркиби тўғрисида низомга
1-илованинг қайси бандига киритиш керак?            

(263) Биз ўз мижозларимиз учун мажбурий божхона тўловларини кейинроқ  
ушбу харажатларни қоплашимиз мумкинми?

(262) Мен хусусий тадбиркорман, экспорт-импорт билан шуғулланаман.   
Қандай ҳақ тўлайман?

(261) Таътиллар бўйича ҳисоблаб ёзишлардан ягона ижтимоий тўлов     
қайтар ҳисоб билан фойда солиғи бўйича солиқ солинадиган базага
киритиладими?

(260) Тушунтириб берсангиз: мазкур хизмат воситачилик хизмати      
ҳисобланадими, ҳақр қандай солиққа тортилади?  

(259) Агар шундай ҳуқуқимиз бўлса, ана шу кўшимча даромаддан корхонамиз 
ходимлари иш ҳақини оширишда фойдалана оламизми? 

(258) "ЎзДЭУавто" АЖ ва маҳаллийлаштириш дастурига киритилган бошқа   
корхоналар учун бутловчи деталлар ишлаб чиқаришни режалаштираётган
юридик шахс мазкур корхоналарга берилган солиқ имтиёзларидан фойдалана
оладими? 

(257) Шуъба корхоналар олган автомобиллар қийматининг суммасига солиқ  
солинадими?

(256) Бухоро ДСИ ходимлари бу ҳолатда муассис - фирма ва ернинг эгаси  
жисмоний шахс ҳамда у ер солиғини тўлаши шарг деб ҳисобладилар. Бундай
фикр тўғрими? Агар тўғри бўлмаса, муассисга у тўлаган солиқ суммасини
қандай қилиб қайтарса бўлади?

(255) Амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни бузишга йўл қўймаслик    
мақсадида тушунтириб берсангиз.

(254) Биз солиқларни ҳисоблаб ёзаётганда фаолият турини (ХХТУТ коди)  
мўлжал қилишимиз керакми ёки ҳар бир шартномани алоҳида кўриш лозимми?

(249) Бош пудратчи ташкилот етказиб берилган қурилиш материаллари    
қийматидан қандай солиқларни ҳисоблаб ёзиши ва бюджетга тўлаши керак?

(248) Корхона ягона солиқ тўлови ва ҚҚСни ихтиёрий асосда тўлайдиган  
вазиятларда жадвал қисмида нималарни акс эттириш лозим? 

(247) Компьютерлар чакана савдосини амалга оширадиган якка тартибдаги  
тадбиркор товарларни пул ўтказиш йўли билан сота оладими?

(246) Биз қандай ҳуқуқларга эгамиз ва юзага келган вазиятда ушбу    
муаммони ҳал этиш учун қандай чораларни кўра оламиз?


(244) Корхона товарларни улгуржи сотаётганида ҳужжатларни талаб қилиши 
керакми ва чакана савдода ХХТУТ кодига эга бўлиаган юридик шахслардан ва
тадбиркорлик фаолиятини амалга оширадиган, бироқ чакана савдо билан
шуғулланмайдиган жисмоний шахслардан айни қандай ҳужжатлар сўралади?

(243) Транспорт харажатларини қандай акс эттириш керак: уларни товарнинг
харид қийматига киритиш лозимми ёки/сотиш харажатларига ҳисобдан 
чиқариш керакми?                         

(242) Корхонада қандай солиқ оқибатлари юзага келиши мумкин?      

(241) Мен меҳнат фронти иштирокчиси ва II гуруҳ ногирониман. 2002 йилда 
менга тегишли хусусий фирманинг биноси ва 10 сотихли ер майдонига эгалик
қилиш ҳуқуқини олдим. Мен ер солиғини тўлашдан озод қилинганманми? Озод
қилинмаган бўлсам, уни 10 сотих ер учун қайси вақтдан ва қандай ставка
бўйича тўлашим керак?                         

(240) Аввал товарни кирим қилиб, кейин эса унинг муассисга топширилишини
сотиш сифатида акс эттиришиммз керакми?            

(239) Даромад (фойда) солиғидан озод этиш бўйича имтиёз агентлик бошқа 
ташкилотларнинг акциялари бўйича оладиган дивидендларга татбиқ
этиладими?

(232) Йилнинг иккинчи ярмидан корхонамиз ягона солиқ тўловини тўлашга  
ўтишни режалаштиряпти. Қўшма корхоналар учун унга доир бирон-бир 
имтиёзлар борми?

(231) Ягона солиқ тўлови ҳисоб-китобининг 9-сатрида қўшилган қиймат   
солиғининг қандай суммаси акс эттирилишнни тушунтириб берсангиз.

(230) Ҳозирги вақтда 13 фоизлик ставка бўйича ягона солиқ тўловини   
тўлаяпмиз, 5 фоизлик ставкани қўллаш ҳуқуқига эгамизми?    

(229) Дивиденд сифатида акциядорлар - жисмоний ва юридик шахсларга   
тўланган, соф фойда миқдоридан ошадиган суммаларга солиқ солиш
ўзгарадими?

(228) Акциялар қарзни сўндириш ҳисобига берилганда ягона солиқ тўлови  
бўйича қандай солиқ оқибатлари юзага келиши мумкин?

(227) Ўзининг ва харид қилинган китобларни сотиш чакана ва улгуржи   
савдо фаолияти ҳисобланадими?

(226) Суғурта компанияси билан тузилган қарз шартномаси бўйича     
фоизлардан солиқ тўлов манбаида ушланадими?

(223) Бугунги кунда мазкур масала ҳал этилмай қолаётганлиги боис    
қуйидагиларни тушунтириб беришингизни сўрайман: - биз кўрсатилаётган
хизматлар бўйича кўшилган қийиат солиғига доир имтиёзни қўлламасдан
"Пахтасаноат" учун ҳисоб-варақ-фактураларни тўғри расмийлаштиряпмизми?
- қайси ҳужжатлар хизмат кўрсатилаётган юк экспортини тасдиқлайдиган
ҳужжатлар бўлиб ҳисобланади?

(221) Ушбу бандни куйидагича шарҳлаш тўғри бўладими: жисмоний      
шахсларнинг солиқ солинадиган даромадига фуқароларнинг иш ҳақи ва солиқ
солинадиган, уй-жойни сотиб олишга берилган кредитлар/ссудаларни
сўндиришга йўналтирилган бошқа даромадлари суммалари киритилмайди, бироқ
уни сотиш пайтида илгари солиқ солишдан озод қилинган даромадларга   
умумий асосларда солиқ солиниши керак?                 

(220) Ҳисоблаб ёзилган бу сумма даромад солиғи солиш ва корхоналар ҳамда
ходимлар учун Пенсия жамғармасига ажратмаларга тортиш объекти бўлиб  
ҳисобланадими?

(217) Қандай солиқлар ва йиғимларни тўлаш ҳамда қандай бухгалтерия   
проводкаларини бажариш лозим?

(216) Тижорат банкига тақдим этилган буюртманома-ҳисоб-китобнинг 2-   
бандида парфюмерия воситалари харидига сарфланган пул суммасини кўрсатиш
керакми?

(215) Сотиш харажатлари (брокер хизматларига ҳақ тўлаш) зарарлар    
деб ҳисобланадими ёки харажатлар дебми?

(214) Давлат унитар корхонасининг солиқлардан қарзи мавжуд. Солиқ    
инспекцияси ушбу сабабга кўра ҳисоботларни қабул қилмасликка ҳақлими?
Балансга солиштириш далолатномаларини илова қилиши талаб этиладими?

(205) Агар ижара бўйича даромадлар бошқа даромадларга киритилса ва ялпи 
даромад солиғига тортилса, шундай савол туғилади: ер солиғи нима бўлади?

(204) Шундай савол туғилади - нима учун бюджет бюджетдан қарздор бўлиши,
пудратчи эса пеня тўлаши керак? Пудратчи нима қилиши керак? Шунга жавоб
топишда ёрдам берсангиз.

(203) Бюджетга дивиденд солиғини тўлашни қандай қилиб тўғри амалга   
ошириш мумкин?

(202) Пенсия, Йўл ва Мактаб таълимини ривожлантириш жамғармаларига   
ажратмалар объектига воситачилик шартномалари бўйича олинган
товарларнинг қиймати киритиладими ёки товарларнинг ўзи балансдан
ташқарида ҳисобга олиниши сабабли фақат воситачилик ҳақи суммаси
киритиладими?

(201) Мазкур операция бўйича қандай солиқларни тўлаш керак?       

(200) Мисолда тушунтириб берсангиз: корхона ҚҚС суммасини биз тўлашдан 
озод этилган импорт божисиз ҳисоблаб ёзишга ҳақли бўладими?

(199) Илгари тўланган божхона тўловлари бўйича олинган қоплаш суммалари 
брокернинг даромади ҳисобланадими?

(197) Пудрат шартномаси бўйича ишга қабул қилинган ходимларни, солиқ  
солиш мақсадида ишчиларнинг ўртача йиллик миқдорини белгилаётганда,
ҳисобга олиш керакми?                      

(196) Йул ташкилотлари Республика йўл жамғармаси маблағлари ҳисобидан  
умумий фойдаланишдаги йўлларни тутиб туриш ишларини бажарадилар. Улар
мактаб таълимини ривожлантиришга мажбурий ажратмаларни тўлашлари 
керакми?

(195) Бухгалтерия проводкалари қандай бўлиши керак?           

(194) Материаллар қиймати солиқ солинадиган базадан чиқариладими?    

(193) Шу муносабат билан берилган имтиёзлар мақсадли ҳисобланадими?   

(192) Биз ўз мақомимиздан келиб чиқиб, идорага қарашли автомобиль тўхташ
жойидан барча белгиланган солиқлар, шу жумладан ер солиғи тўлашимиз
керак деб ҳисоблаймиз.

(191) Бу консигнация шартномалари бўйича ишлайдиган воситачилар юқорида 
кўрсатилган жамгармаларга мажбурий ажратмаларни 2006 йилда консигнация
товарининг қийматини ҳам ўз ичига олган сотилган товар қиймати ўрнига
ҚҚС чегирилган ҳолда воситачилик ҳақи суммасидан амалга оширишлари
кераклигини англатадими?

(187) 1. Устав фондини шакллантираётганда ҳосил бўлган мусбат курс   
фарқи ягона солиқ тўловига тортиш объекти бўлиб ҳисобланадими?
2. Баланснинг валюта моддалари - устав капиталининг ҳажми - ҳисобот
ойининг охирги кунида ҳар ой қайта баҳоланиши керакми?

(186) Институт темир-терсакни юқори ташкилот ва туман ҳокимлиги назорат 
қиладиган режа бўйича мажбурий тартибда "Тошиккиламчиқораметалл" ШКга
топшириши боис у шартнома шартларини ўзгартира олмайди. ҚҚСга тортиш
масаласида тушунтириш берсангиз.

(185) Асосий воситалар текинга берилганда ягона солиқ тўловини тўлаш  
лозимми?

(184) Шахсий гаражларнинг эгалари ер солиғини гараж бўлимлари орқали  
тўлашлари шартми ёки буни мустақил равишда, Солиқ кодекси томонидан
белгиланган муддатларда амалга оширса бўладими?

(173) Ягона солиқ тўловига тортиш объекти бўлиб нима ҳисобланади?    
Қандай ставка бўйича?

(172) Вино материалини қайта ишлаш учун вино заводига бериш қандай   
расмийлаштирилади?   

(171) Қандай сумма солиқ солиш объекти ҳисобланади - барча тушумми ёки 
фақат олинадиган ҳақми?

(170) Ушбу тўловлар ўғлимнинг даромади ҳисобланадими ва улар даромад  
солиғига тортиладими?

(169) Амалда фаолият ҳам шаҳарда, ҳам қишлоқ жойда амалга        
оширилаётганини ҳисобга олсак, ялпи даромад солиғи қандай ставка бўйича
ҳисобланади?

(168) Мен хусусий тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаман, компьютер  
клубим бор. Фаолиятнинг ушбу туридан олинган даромад қандай солиққа
тортилиши керак - ягона солиқ тўловигами ёки ўйин автоматлари каби
қатъий белгиланган солиққами?

(167) Ўзбекистонга радиостанцияларнинг олиб кирилиши қандай меъёрий   
ҳужжат билан тартибга солинади? Бундай товарларнинг олиб кирилишига ким
рухсат беради?

(165) Олмалиқ шаҳридаги "Савдо" МЧЖ 1998 ймлдан 2005 йил июлига қадар  
факат чакана савдо билан, 2005 йил июлдан эса умумий овқатланиш билан
ҳам шуғулланади. Умумий овқатланиш бўйича солиқ солиш тартибини
тушунтириб берсангиз.

(164) Адвокатлик бюролари тадбиркорлик фаолиятини амалга        
оширмасликларини ҳамда Адвокатлик бюролари, адвокатлар ҳайъатлари,
адвокатлик фирмалари ва адвокатлар томонидан бюджетга солиқлар ва бошқа
мажбурий тўловларни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги
йўриқномага (МВ, АВ ва ДСҚНИНГ Адлия вазирлиги томонидан 2004 йил 22
мартда 1330-сон билан рўйхатдан ўтказилган қарори билан тасдиқланган)
кўра Пенсия ва Йўл жамғармаларига ажратмалар тўлашдан озод
этилганликларини ҳисобга олганда, улар Мактаб таълими жамғармасига
ажратмаларни тўлашлари керакми?

(162) "HAMKOR-TV" хусусий корхонаси алоқа хизматларини кўрсатишга    
ихтисослашган (ХХТУТ 52300). 2003 йил 11 декабрда қабул қилинган
"Хусусий корхона тўғрисида"ги қонуннинг 24-моддасига кўра хусусий
корхонанинг фойдаси солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар тўланганидан
сўнг корхона мулқдорининг тасарруфига ўтади ҳамда унга солиқ солинмайди.
Бу хусусий корхонанинг мулқдори олган фойда жисмоний шахсларнинг
даромадидан олинадиган солиққа тортилмайди деган маънони англатадими?

(146) Президентнинг 2005 йил 20 июндаги ПФ-3620-сон Фармонига биноан  
(5-банд) ягона солиқ тўловини тўловчи кичик корхоналар ер учун ижара
ҳақи тўлашдан озод қилинган. Агар ер участкасини ижарага олиш
шартномасини тузмаган бўлсак, мазкур банд бизнинг ташкилотга тааллуқли
бўладими?

(145) Прейскурант бўйича сумманинг 50 фоизи Харажатлар таркиби     
тўғрисидаги низомнинг 1-сон иловасига кўра қайтар ҳисоб билан солиқ
солинадиган базага киритиладими?

(144) Устав капиталини шакллантириш чоғида юзага келган, текинга    
олинган мол-мулк ва мусбат курс фарқи қийматидан 2003 йилда
ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи
тўланганми?

(143) Аввалги даврлар учун мазкур имтиёэни қўллаган ҳолда ягона солиқни 
қайта ҳисоб-китоб қила оламизми ва у ҳозирда амал қиляптими?

(142) Бутловчи қисмларни ягона нусхаларда етказиб бериш учун биз    
улгуржи савдо билан шурулланншга рухсат олишимиз керакми?

(141) Даромадларга солиқ солиш тартиби қандай?             

(136) Бундан, 2004 йилда олинган, биз ягона солиқни ҳисоблаб чиқаётганда
солиқ солинадиган базага киритмаган субсидия суммаси бўйича ягона
солиқни ҳисоблаб чиқиш чоғида хатога йўл кўйганмиз деган маъно келиб
чиқадими?

(135) Ягона солиқ тўловини тўлаш тартиби корхонамизга татбиқ этиладими? 

(134) Ягона солиқ тўловчи ишлаб чиқариш корхонаси 2005 йил 1 июндан   
бошлаб улгуржи савдони амалга ошириш ҳуқуқига рухсат гувоҳномаси олди.
Бироқ амалда ўтган даврда савдо фаолиятини юритмади. Корхона мол-мулк
солиғи тўлаши керакми?

(133) Ягона солиқ тўлови қайси суммадан ҳисобланади?          

(131) Корхоналар, 16-бандда назарда тутилганидек, солиқлар ва мажбурий 
тўловлар ҳисоб-китобларини тузиш чоғида йўл қўйилган хатолар учун
жавобгар бўладиларми?

(130) Тушунтириб берсангиз, корхона: гўнгни бошқа хўжаликларга сотганда;
даъво муддати тугагач кредиторлик қарзини ҳисобдан чиқаришда қандай
солиқларни тўлаши керак?

(110) Институтнинг таълим хизматларини кўрсатиш бўйича фаолияти тижорий 
деб ҳисобланадими, белгиланган тартибда солиққа тортиладими?

(109) Саноат корхонаси ўз маҳсулотини (пахта линтидан альфа-целлюлозани)
таннархдан паст нарҳда сотиши мумкинми? Бундай сотиш фойда солиғи ва ҚҚС
тўловчи корхона учун қандай солиқ оқибатларига эга бўлиши мумкин?

(107) Тўлов манбаида депозитлар бўйича фоизлардан солиқ тўғри      
ушланганми?                   

(106) Корхона нефть маҳсулотларини сотши билан шугулланади. Уларнинг  
жарид қийматига ташиш харажатлари киритиладими?           

(105) Улгуржи савдони амалга ошириш ҳуқуқига лицензияни узайтириш учун, 
иш ҳақи энг кам миқдорининг ўзгариши сабабли, устав фондини тўлдириш
керакми?                 

(104) Кичик корхонамизнинг асосий фаолият тури умумий овқатланиш    
ҳисобланади. У экология солиғи ва ҳавони ифлослантиргани учун  
компенсация тўловларини тўлаши керакми?             

(103) Солиқ органлари корхоналарга бюджет маблағлари ҳисобидан     
молияланадиган объектларда бажарилган, бироқ ҳақи тўланмаган ишлар
бўйича солиқлар ўз вақтида тўланмаганлиги учун пеня ва жарималарни
ҳисоблаб ёзиши керакми?                      

(102) Савдо корхонаси асосий фаолият билан бир қаторда: ортиқча савдо  
майдонини ижарага беради; компания таркибида бўлим - ёшлар учун
мўлжалланган газеталар нашр этиш бўйича таҳририят (юридик шахсни ташкил
этмасдан) очишга қарор қилди; ЎзРТХБ АЖ орқали брокерлик хизматларини
кўрсатади. У ушбу фаолият турларидан қандай соликларни тўлаши керак?

(100) Ер учун ижара ҳақини тўлаш тартибидаги ўзгартиришлар ҳақида.   

(99) ОАЖнинг бошқа ташкилотлар билан операциялар бўйича фаолияти рухсат 
гувоҳномасини олиш, алоҳида ҳисоб юритиш ва ялпи даромад солиғини тўлаш
лозим бўлган улгуржи савдога кирадими?

(96) Корхона ходимлар миқдори белгиланган чегарадан ошадиган, бироқ   
бунда ўртача йиллик миқдор меъёрда қоладиган даврларда бюджетга ягона
солиқ тўлаш ҳуқуқига эгами?                     

(95) Бизнинг фаолиятимиэ хизматлар экспорти ҳисобланадими ва биз фойда 
солиғи ҳамда мол-мулк солиғи бўйича имтиёзлардан фойдалана оламизми?

(94) Ускунани қайта баҳолаш сальдоси (бошқа операцион даромад сифатида) 
ягона солиқ бўйича ҳисоб-китобларга киритиладими, ускуна 2004 йилда 
сотилишида ягона солиқ қайси суммадан ҳисоблаб ёзилади?      

(93) Кичик корхона доривор ўтларни тайёрлаш ва қайта ишлаш билан    
шугулланади. 2002 йил 3 январда рўйхатдан ўтказилган, бироқ муайян
ташкилий-технологик сабабларга кўра маҳсулот ишлаб чиқаришни 2004    
йилнинг охирида бошлади. Бизнинг корхонамиз қандай имтиёзлардан ва қайси
даврдан бошлаб: рўйхатдан ўтказилган пайтдан ёки дастлабки маҳсулотни  
ишлаб чиқарган пайтдан фойдаланиши мумкинлигини тушунтириб берсангиз.  

(88) Микрофирма ва кичик корхоналарга жорий этилган янги солиқ     
ставкалари натижасида улар қандай наф кўрадилар?       

(81) Умуман, мавжуд солиқ турларини ва миқдорини камайтириш борасида  
ҳам бирор-бир чора-тадбирлар кўрилаяптими?             

(78) Президентимиз томонидан қабул қилинган Фармонлар ва Қарорда улгуржи
савдо билан шуғулланувчилар учун қандай имтиёзлар яратилган?

(77) Ҳозирда корхонамиз 15,2 фоиз миқдорида солиқ тўлаяпти. Янги Фармон 
бўйича бу миқдор камаядими?                      

(75) Мен мулкимни шартнома асосида ижарага берганман. Шунинг ҳисобига  
мулк солиғи тўлайманми? 

(73) Илгари биз Пенсия жамғармасига икки хил солиқ, яъни даромаддан 0,7 
фоиз, маош ҳисобидан 2,5 фоиз солиқ тўлардик. Эндиликда иккаласи ҳам
бекор қилинадими ёки биттаси?

(70) Имтиёзли маблағлар ҳисобига харид қнлинган моддий захираларни,   
агар улардан ўз эҳтиёжлари учун фойдаланилса, корхора харажатларига
ҳисобдан чиқариш керакми?

(69) Жорий харажатларни қоплаш учун фойдаланилганда корхоналар уларни ўз
харажатларида ва, тегишлича, молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот 2-сон
шаклида ҳисобга олмасликлари керак деган маънони англатадими?

(62) Солиқ қандай бюджетга тўланади, банк рўйхатдан ўтказилган жой   
бўйичами ёки объектларнинг жойлашган жойи бўйичами?

(59) Корхона корхонага берилган хом ашёдан тайёрланган маҳсулотни    
аҳолига ҚҚСсиз сота оладими?

(56) Нефть маҳсулотларини ўз шуъба корхоналарига тақсимлаш учун     
(фоизларни ҳисоблаб ёзмасдан) тегишли лицензияга эга бўлиш лозимми? Ушбу
айланмалар кўшилган қиймат солиғига тортиладими?

(55) Биз учун мол-мулк солиғи солиш объекти бўлиб нима ҳисобланади:   
қисқа муддатли ижарага берилган асосий воситалар қийматими ёки корхона
балансида турган асосий воситаларнинг ҳаммасими?

(54) Ялпи даромад солиғи солинганда ялпи даромаддан қуйидагилар     
чегириладими: божхона декларацияси бўйнча тўланган ҚҚС; божхона
расмийлаштируви учун йиғим (0,2%); етказиб берувчининг ҳудуди ва
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги темир йўл харажатлари; хизмат
сафари харажатлари?

(48) Халқаро ноҳукумат инсонпарварлик ташкилотининг Ўзбекистондаги   
ваколатхонаси томонидан ваколатхона фаолияти йўналишларидан бирига
раҳбарлик қилаётган дастур менежери ишга қабул қилинди. Мазкур ходим АҚШ
фуқаросидир. У жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солиқни тўлаши
керакми, агар тўласа, қандай миқдорда?

(46) Экспедиция ўтказиладиган ишлар бўйича ЎзР Солиқ кодекси 71-    
моддасининг 23-бандида назарда тутилган имтиёзни қўллай оладими?

(45) Олий ўқув юртида олинадиган стипендия солиқ солинадиган даромад  
ҳисобланадими?                    

(44) МЧЖ амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ер участкасидан      
фойдаланганлик учун ижара хақи тўламаслиги керакми?     

(42) Мактаб таълимини ривожлантириш жамғармасига 1 фоизни қандай    
суммадан ҳисоблаш ва тўлаш керак?

(41) Корхона истеъмолга мўлжалланган ва мўлжалланмаган товарлар ишлаб  
чиқаради. Бунда у қайтар ҳисоб билан Харажатлар таркиби тўғрисида
низомнинг 1-сон иловасига кўра солиқ солинадиган базага киритиладиган
харажатларни қилади. Даромад (фойда) солиғи бўйича ҳисоб-китоблар
алоҳида амалга оширилиши сабабли 1-сон иловага кўра харажатларни
истеъмолга мўлжалланган ва мўлжалланмаган товарлар ўртасида қандай
тақсимлашни тушунтириб берсангиз.

(38) Ер учун пенсионерларнинг солиқ тўлаш тартиби ҳозир қандайлигини  
тушунтириб беринг.                       

(37) Бизнинг аудиторлар ҳисобварақ-фактуранинг жадвалли қисмини қуйида 
келтирилган шакллар бўйича ёзишни тавсия этдилар. Қуйидаги икки    
вариантдан қайси бири тўғри?                

(36) Агар комиссионер ҚҚС тўласаю, комитент тўламаса, ҳисобварақ-    
фактурада ҚҚС суммасини ажратиб кўрсатиш керакми? Агар аксинча вазият
бўлса: комиссионер ҚҚС тўламаса, комитент эса - тўласачи?      

(35) Комитент номига ҳисобварақ-фактура ёзиш керакми ва қандай суммага: 
сотилган товар қиймати ёки фақат воситачилик ҳақига ёзиш лозим?    

(34) Импорт учун аввал тўланган ҚҚСнинг қайтарилишини ҳисобда қандай  
қилиб акс эттириш керак ва мазкур вазиятда қандай проводкаларни амалга
ошириш зарур? 

(33) Ушбу тоифадаги ҳайдовчиларнинг ижтимоий ажратмалар билан бирга иш 
ҳақига доир харажатлар қайтар ҳисоб билан солиқ солинадиган базага
киритиладими?                           

(32) Хом ашёнинг қиймати 2-сон шакл - Молиявий натижалар тўғрисида   
ҳисоботнинг 010-сатри 5-устунида кўрсатиладими?          

(31) Иморатлар ва иншоотларни бузганлик учун компенсация суммаси, агар 
ер участкаси ажратилса, қурувчи корхона учун сотиш, олувчи корхона учун
эса даромад бўлиб ҳисобланадими?                   

(30) Бепул таълим бериш қиймати фойда солиғига тортиладими?       

(29) Хато сабабли корхонада қандай солиқ оқибатлари юзага келиши    
мумкин?                             

(28) Қувурлар, уларни четга ўз хом ашёси шарги билан жўвалаш ва металл 
тахталарни кирим қилиш учун бериш, шунингдек уларни сотиш бухгалтерия
ҳисобининг тартибини тушунтириб берсангиз.

(24) Гараж солиғини тўлашдан озод қилинаманми?             

(23) Мазкур тўлов ягона ижтимоий тўлов ҳисобланмайдиган тўлов турларига 
кирадими?

(22) Хусусий фирмамиэ ходимлари сонининг 50%дан ортиғини 2 ва 3-гуруҳ  
ногиронлари ташкил этади. Фаолиятимиз коди 15330, биз ягона солиқ
тўловчилари ҳисобланамиз. Биз қандай имтиёзлардан фойдаланишимиз мумкин?

(21) "Тарифлар барча солиқларни ўз ичига олади" дейилишида қандай    
солиқлар тушунилади?

(20) ХХТУТ "савдо" бўлганида асосий воситаларимиз бир қисмини сотганда 
бюджетга қандай солиқ тўлаш керак бўлади?

(15) Фойда солиғини ҳисоб-китоб қилиш чоғида улар зарар сифатида солиқ 
солинадиган базада тикланиши керакми?

(14) Бугунги кунда Вазирлар Махкамасининг 2001 йил 27 мартдаги     
"Марказлаштирилган манбалар ҳисобига курилаётган объектларни ўз вақтида
маблаг билан таъминлашга доирс кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" 152-сон
қарори амал қиляптими?

(13) Корхона ўз активларини қайси ҳисобга олиш объектларига киритишни  
мустақил белгилай оладими?

(12) 2004 йил январида ташкил этилган ягона солиқ тўловчи корхона 2004 
йилда истеъмолга мўлжалланган маҳсулотнинг кўпайишига доир имтиёзни
кўллай оладими?

(11) Мактаб ўқувчиларига тўловлардан бюджетдан ташқари Пенсия      
жамғармасига мажбурий ажратмалар (33%) тўлаш керакми?

(10) Айни шу корхона асосий фаолиятидан ташқари бошқа фермерлардан   
маҳсулотлар сотиб олиб, уларга қайта ишлов беради (майдалайди, куритади,
ўрайди) ва харидорларга сотади. Ушбу операциялардан қандай солиқ тўлаш
керак?

(9) Ягона ер солиғини тўловчи қишлоқ хўжалик корхонаси ўз мақсулотини  
майдалаш ва қуритиш учун ускунани бепул олди. Унинг қийматидан қандай
солиқ тўлаши керак?

(4) Ягона солиқни қайси суммадан тўлашимиз кераклигини тушунтириб    
берсангиз.

(3) Биз белгиланган ставка бўйича ягона солиқни ҳисоболаб ёзишимиз ва  
бюджетга тўлашимиз керакми ёки мазкур операцияга муассисларнинг АЖ устав
фондига бадали сифатида қаралиб, солиққа тотилмайдими?

(2) Агар ўтказа олса, сотиб олинган автотранспортнинг қийматидан Йўл  
жамғармасига йиғимни ким тўлаши керак: ташкилотми ёки муассиснинг ўзими?

(1) Ходимлар сонини кўпайтириш мақсадида корхонанинг тоифасини қандай  
қилиб микрофирмадан кичик корхонага ўзгартириш ва айни вақтда солиқ
солиш тизими - ягона солиқни ўзгартирмаслик мумкин?Список баз данных - Поиск по ключевым словам Комбинированный поиск Главное меню текущей базы Хронологический поиск Корреспонденты/Респонденты Карта документа Помощь

| Список баз | Меню текущей базы | Хронология | Поиск | Ключевые слова |Выход |


© Авиаброк-КОНСАУД, 2013. Все права защищены. Система ПРАВО выпускается с 1992 года.